vrijdag 3 september 2010

Eis: TBS voor 'Bijenkorfmoeder'

Tegen J. van T. (26)  is door de advocaat generaal vandaag voor het gerechtshof in Amsterdam tbs met dwangverpleging geëist omdat zij in oktober 2007 haar dochtertje van anderhalf in warenhuis De Bijenkorf in Amsterdam van vierhoog naar beneden gooide. De vrouw sprong het meisje achterna in een poging om zelfmoord te plegen, maar dat mislukte.

Alle betrokkenen, de rechtbank die haar vorig jaar al enkel tot tbs veroordeelde, het OM en natuurlijk de advocaat zijn het er wel over eens dat van T niet naar de gevangenis hoeft omdat zij ten tijde van haar daad ontoerekeningsvatbaar was. Zij verkeerde in een psychose, waarvan de precieze oorsprong echter onderwerp van debat is tussen de diverse experts. De kernvraag blijft echter of  Van T. een persoonlijkheidsstoornis heeft die waardoor zij een gevaar blijft en welke dus behandeld zou moeten worden.

Twee van de deskundigen oordeelden dat Van T. lijdt aan een borderlinestoornis, die ten grondslag heeft gelegen aan de psychotische toestand waarin zij tot haar schokkende daden in De Bijenkorf is gekomen. Volgens de andere twee is van een persoonlijkheidsstoornis geen sprake en moet de psychose een andere oorzaak hebben gehad (er werd gedacht aan afslankpillen).

In maart van dit jaar gelastte het hof daarom een nieuw gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) om uit de patstelling te geraken. Na een zevenwekenlange observatie van Van T. in het PBC, konden de deskundigen aldaar geen stoornis vaststellen.

Daar neemt het OM natuurlijk geen genoegen mee. Noemde het OM eerder het PBC nog 'superdeskundig', nu het een voor het OM onwelvallig rapport schrijft, denkt het OM plots anders over die 'deskundigheid':

Volgens advocaat-generaal Ter Hart is het PBC-onderzoek “gemankeerd“ geweest, doordat Van T. erop gebrand is geweest geen tbs te krijgen en doordat haar omgeving niet aan het onderzoek heeft willen meewerken. Volgens Ter Hart is het onderzoek met borderline als conclusie uiteindelijk te verkiezen boven de andere onderzoeken. Wat Ter Hart dus eigenlijk zegt is dat het superdeskundige PBC zich in het ootje heeft laten nemen door de eerste de beste huisvrouw. 99% van de gedetineerden in het Pieter Baan zijn 'er op gebrand geen tbs te krijgen', als dat al reden genoeg is dat het PBC te bedotten is, dan kunnen we het net zo goed afschaffen

Van T.'s advocate Nicole Cuvelier hekelde dan ook het feit dat aanklager Ter Hart nauwelijks aandacht heeft willen schenken aan het PBC-rapport, terwijl zij deze observatiekliniek van justitie toch zelf bij het hof heeft aangedragen als “superdeskundige”. Cuvelier wees erop dat er wat het PBC betreft niets te behandelen valt aan Van T. Ook van gevaar voor herhaling is niet gebleken.

Cuvelier heeft een opvangteam van Mentrum, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, bereid gevonden Van T. te begeleiden. Zij vroeg het hof zo spoedig mogelijk uitspraak te doen. Indien niet vervroegd, volgt de uitspraak op 17 september. (Zij zou worden ontslagen van rechtsvervolging en kreeg géén tbs)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook