vrijdag 15 oktober 2010

Eis: Vrijspraak Wilders op alle punten

Oriana Fallaci
Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank in Amsterdam gevraagd Geert Wilders vrij te spreken op alle punten ( groepsbelediging, aanzetten tot haat en tot discriminatie wegens godsdienst en ras.). Eerder vandaag vroeg het OM al vrijspraak van aanzetten tot haat met een citaat waarin de Koran wordt vergeleken met Mein Kampf. Volgens de officieren van justitie Birgit van Roessel en Paul Velleman heeft Wilders de tekst van schrijfster Oriana Fallaci niet tot de zijne gemaakt.

Zoals het gerechtshof had opgedragen, hadden de aanklagers het citaat toegevoegd aan de lijst van uitlatingen waarvoor de PVV-leider terechtstaat. Volgens het hof heeft Wilders zich mogelijk schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat door de woorden van Fallaci te gebruiken. Het OM is het hiermee dus niet eens.

Wilders citeerde Fallaci in een ingezonden brief in de Volkskrant:
“Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet omdat er geen onderscheid is tussen Goede Islam en Slechte Islam. Er is islam en daar houdt het mee op. En de islam is de Koran en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen - niet-moslims - ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.”

Het OM had voor alle beschuldigingen criteria opgesteld waaraan de uitlatingen van Wilders moesten voldoen om strafbaar te zijn. Sommige uitspraken voldoen aan een aantal van deze criteria, maar geen enkele aan alle voorwaarden, aldus officieren van justitie Birgit van Roessel en Paul Velleman. Bij groepsbelediging vindt justitie dat Wilders het steeds duidelijk over de islam heeft en niet over de gelovigen, moslims. In een aantal gevallen geldt dat ook voor de uitspraken die zouden aanzetten tot haat en tot discriminatie

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook