dinsdag 16 november 2010

Opnieuw onbevoegde hulpofficieren

Opnieuw blijken politieagenten die dienst deden als hulpofficier van justitie, niet over het verplichte te beschikken. Vijfentwintig politiemensen in de regio Twente die de afgelopen jaren dienst deden als hulpofficier van justitie waren daar niet toe bevoegd.

Het aantal handelingen dat per individu onrechtmatig werd verricht loopt op tot 250. Onder de 25 zijn er die geen enkele keer daadwerkelijk zijn ingezet als hulpofficier. In augustus bleek dat een politieman uit Oldenzaal jarenlang hulpofficier was, zonder over de juiste papieren te beschikken. Dat was aanleiding voor de leiding van het korps om een nader onderzoek in te stellen.

De onbevoegde Twentse hulpofficieren hielden zich onder meer bezig met huiszoekingen en het in bewaring houden van verdachten. Volgens de woordvoerster werkt er bij de politie Twente geen enkele hulpofficier meer zonder het vereiste certificaat.

Het is nog niet bekend of de onrechtmatige handelingen gevolgen hebben voor de rechtsgang die werd toegepast, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo in een reactie. Al eerder is gebleken dat ook in andere politiedistricten, waaronder Brabant, problemen spelen met onbevoegde hulpofficieren.

Een hulpofficier van justitie is een politieman met een hogere rang die bij de opsporing en vervolging het OM assisteert.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook