donderdag 26 augustus 2010

Hulpofficier uit functie gezet | Daar gaan we weer

Een inspecteur (59) van de politie Twente is door de korpsleiding buiten functie gesteld omdat hij zonder de benodigde papieren al tien jaar als hulpofficier van justitie functioneerde.

De zaak kwam aan het licht tijdens een controle van certificatiepapieren na soortgelijk incidenten in Brabant, zo maakte de politie Twente donderdag bekend. De Twentse inspecteur functioneerde als rechterhand van de officier van justitie in Almelo . Hij bereidde dossiers voor en gaf adviezen, onder meer over het in verzekering stellen van verdachten.

Indien blijkt dat er ambtshandelingen onbevoegd zijn uitgevoerd, kan dit juridische consequenties hebben voor concrete strafzaken die hebben gelopen of op dit moment nog lopen. Bij de inventarisatie zal prioriteit worden gegeven aan zaken die nog aan de rechter moeten worden voorgelegd of op dit moment onder de rechter zijn.

In die zaken zal het Openbaar Ministerie de rechtbank van de onbevoegdheid op de hoogte stellen, zodat de rechtbank dit mee kan wegen in haar beslissing, meldde het OM in Almelo in een reactie.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook