maandag 5 april 2010

De vijfde Parnassia dode | een ongeluk?

In het water bij de Mangostraat bij psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag is vandaag een dode vrouw (78) gevonden. Het gaat om een oudere vrouw die in de instelling woonde. De vrouw was niet als vermist opgegeven.

De politie gaat ervan uit dat ze niet langer dan een dag in het water lag, zegt een woordvoerder.

De identiteit van de vrouw is bij de politie bekend, maar de politie wil daar nog niets over zeggen omdat de familie van het slachtoffer nog moet worden ingelicht.

Het lichaam werd rond het middaguur aangetroffen in het water bij de Mangostraat.

De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak van de vrouw. Zo is het ook nog onduidelijk of de vrouw door een ongeluk, zelfdoding of een misdrijf om het leven is gekomen.

Op 6 december 2007 werden op het terrein van Parnassia de lichamen van Maya de Vries (60) uit Den Haag en haar zoon Mark (32) in de sloot bij de Alberdastraat gevonden. De lichamen toonden sporen van geweld en bij een schuurtje op het terrein werd een plas bloed + een stuk hoofdhuid gevonden. Maya bleek verdronken.
Het beroepsgeheim bestaat uit de zwijgplicht en het verschoningsrecht.
De zwijgplicht geldt tegenover iedereen, het verschoningsrecht tegenover de rechter, de rechter-commissaris en de politie.
Ook in contacten met politie/justitie bewaart de arts het beroepsgeheim: waarheidsvinding is geen grond voor doorbreking ervan, niet tijdens het opsporingsonderzoek, niet tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en niet ter terechtzitting.

Het beroepsgeheim kan alleen doorbroken worden als sprake is van:
  • toestemming van de patiënt óf
  • een wettelijke plicht tot spreken óf
  • een conflict van plichten : d.w.z. met het vrijgeven van informatie aan politie/justitie kan (mogelijk) acuut en direct gevaar voor de veiligheid of het leven van de patiënt of anderen worden voorkomen.
Het onderzoek naar de dood van Maya en Mark de Vries werd stopgezet omdat het politieonderzoek vastliep. De instelling weigerde medische gegevens van een verdachte in de zaak vrij te geven. De rechter gaf hen daarin gelijk.

Een maand vóór de dood van moeder en zoon - op 2 november 2007- wordt Fotiena Verhagen-Toet (59) vermist en verdronken in een vijver bij de nabijgelegen puinduinen gevonden. Zij was patient bij Parnassia. Ook Lientje Mastrigt (78) die in behandeling was bij Parnassia, werd na een afspraak vermist en op 18 april 2008 in een sloot aan de Walnootstraat (foto) teruggevonden. Ook zij was verdronken

update 7 april: De politie heeft vastgesteld dat de eergisteren gevonden vrouw door een ongeval om het leven is gekomen. Dat is natuurlijk kort door de bocht. Zij kan ook door de mogelijke seriemoordenaar verdronken zijn, dat is niet van een ongeluk te onderscheiden. parnassia mysterie

  • Fotiena Verhagen-Toet (59)
  • Maya de Vries (60)
  • Mark de Vries (32)
  • Lientje Mastrigt (70)
  • Vrouw (78)
2 nov 2007
6 dec 2007
6 dec 2007
18 april 2008
5 april 2010

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Dode vrouw gevonden in woning Wassenaar

Jan en Reineke de Lange in gelukkiger tijden
jan de lange-reineke de lange
Reineke de Lange (37) (foto) is dood gevonden in haar woning, Villa Nijenhorst aan de Koekoekslaan 3 in Wassenaar. Zij was doodgestoken. Om half 1 kwam er een melding binnen, gedaan door haar echtgenoot, self-made miljonaire Jonkheer Jan H. de Lange (49) (foto). Jan de Lange is aangehouden.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Jonkheer de Lange heeft enkel de politie gebeld met de mededeling 'dat er iets vreselijks is gebeurd' in de villa Nijenhorst.

Update: Reineke is de 2e vrouw van Jonkheer de Lange, die net een bittere scheiding achter de rug had.
De Lange had onenigheid met zijn ex-partner over de te betalen alimentatie. De Lange vond dat hij door de hoogte er van te veel geld uit zijn B.V. (Pink & Nelson) moest halen. Een poging om de BV als belanghebbende in de alimentatiebepaling op te laten treden is eind 2009 door de Hoge Raad afgewezen.

Jan de Lange leek daarentegen juist erg gelukkig met zijn nieuwe huwelijk, dat ruim een halfjaar geleden werd gesloten.

De Lange is één van de sponsors achter de website ‘geenonschuldigenvast.nl’, opgericht door Maurice de Hond vanwege de Deventer moordzaak. Ook was de jonkheer degene die de 120.000 euro schadevergoeding wegens smaad voldeed, die De Hond in deze zaak aan de klusjesman moest betalen.
Ook financierde de Jonkheer andere projecten om fouten bij het OM en de rechtspraak aan de kaak te stellen.

Tenzij de Lange al bekend heeft, is nog helemaal niet zeker dat de Jonkheer zijn vrouw heeft omgebracht: hij heeft alleen de politie gebeld ‘dat er iets ergs was gebeurt’.

Op 6 april is de Turk A.A. voor de tweede keer (hoger beroep) vrijgesproken van moord op zijn vrouw Cevriye, bij gebrek aan bewijs: Zijn verhaal: “Ik was een stukje gaan fietsen en toen ik terugkwam was mijn vrouw dood”. Negen keer met een broodmes in de rug gestoken. Rechtbank en Hof: “tja, dat is niet onmogelijk”.

Als de Jonkheer zijn mond houdt en een goeie advocaat neemt, komt hij weer vrij. “Al zijn buren bevestigen immers dat hij gelukkig was met zijn nieuwe vrouw. Welke reden kan hij gehad hebben om haar om te brengen edelachtbare?”


Zie ook: Jan de Lange deed zelfmoordpoging na dood Reineke.

Update 21 april 2010: Jan de Lange heeft bekend Reineke omgebracht te hebben.

Update 23 maart 2012: De Lange krijgt 5 jaar en TBS
Update 15 november 1013: De Lange wordt door het Hof Den Haag in hoger beroep vrijgesproken van moord dan wel doodslag wegens ontoerekeningsvatbaar en krijgt daarom geen straf.

Het hof legde hem wel tbs met voorwaarden op, omdat er een kans is dat hij zonder hulp opnieuw de fout ingaat. Het Openbaar Ministerie vroeg in hoger beroep 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Het hof vindt dwang niet nodig.

De jonkheer onderging een elektroshocktherapie waardoor de psychotische depressie is verminderd, zei het hof. Hij slikt ook medicijnen.

De psychose begon na de scheiding van zijn eerste vrouw. De L. zou gedacht hebben dat mensen een complot tegen hem smeedden en dacht dat zijn huidige vrouw in dat complot betrokken was. In die “allesomvattende paniek” zag de jonkheer nog maar oplossing; zijn vrouw wurgen. De psychose was zo sterk dat hij niet anders kon handelen, meent het hof.

*Jonkheer is géén adelijke titel maar een predikaat, behalve in de familie Oranje Nassau waar het in strijd met de regels wél als titel wordt gevoerd (door de kinderen van jhr. Claus von Amsberg).

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Woman found dead in Wassenaar Mansion

Jan and Reineke de Lange in happier times
jan de lange-reineke de lange
Reineke de Lange (37) (photo) was found dead in her home, Villa Nijenorst, Koekoekslaan 3 in Wassenaar, The Netherlands. She was stabbed to death. 
At half past 1 her husband, self-made millionaire Jonkheer Jan H. de Lange (49) alarmed rescue services saying ‘something terrible had happened in the Villa. Jan de Lange was arrested.

Update: Reineke is the 2nd wife of Jonkheer de Lange, who just came out of a bitter divorce.
De Lange had an argument with his ex-partner regarding the alimony settlement. De Lange argued that he had to overdraw on Ltd (Pink & Nelson) in order to pay the alimony. An attempt to have his company act as an interested party in the alimony provisions was recently rejected by the Supreme Court.
Unless De Lange has confessed, is not at all certain that he has killed his wife: he has only called the police saying "something bad had happened."
On April 6, the Turk A. A. was aquitted for the second time (appeal) acquitted of murdering his wife Cevriye, for lack of evidence: His story: "I had been out cycling and when I came back my wife was dead."  Stabbed with a bread knife, nine times,  in the back. Court and Appelate Court: “yes, that is not impossible.”

If the Jonkheer keeps his mouth shut and gets himself a good lawyer, chances are he will walk. “All of his neighbors do confirm that he was happy with his new wife. What reason could he have had to kill her your honor?”
Jan de Lange however, seemed very happy with his new –only six month old- marriage.
De Lange is  one of the sponsors behind the website 'geenonschuldigenvast.nl’, founded by Maurice de Hond pleading the ‘Deventer murder case’. 
De Lange also was the man who provided the 120,000 euros in damages for libel that Maurice de Hond had to pay to the “handyman”.

De Lange also funded several other projects that were critical towards the Justice department. Previously he had stated that the lawyers in his divorce case were ‘a bunch of feminist lesbians’
*Jonkheer is not a peerage title, but a ‘predicate’ used by titleless peers. One exception is the Orange Nassau family: Contrary to the rules of nobility, ‘Jonkheer’ is carried as a title (by the children of Jonkheer (‘Junker’) Claus von Amsberg). But then again: The House of Orange determines the rules of nobility in the Netherlands

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

De hypocrisie rond Koos Hertogs

Koos_h Gisteren vond de eerste van 3 uitzendingen plaats van Peter de Vries over het Fenomeen Koos Hertogs, de in 1981 veroordeelde kindermoordenaar. (Zie hier voor actuele achtergronden).

De uitzending ging kortweg over een in Thailand wonende jeugdvriend (Nico van Empel) die zelf de Vries uit wroeging benaderde en waarbij ook de naam Koos Hertogs viel. De uitzending ging in op de achtergronden van Koos Hertogs, de moorden op Tialda Visser (12), Emy den Boer (18) en Edith Post (11), de schimmige rol van de (destijds) Vice President Cornelis Stolk van de Haagse rechtbank en brieven die Koos Hertogs enthusiast naar Van Empel stuurde.

Nico van Empel in Thailand
nico-van-empel-b
In die brieven schreef Koos Hertogs dat hij wist wie de zweedse meisjes Ann Jonsson (18) en Gun Johansson (19) in 1976 had vermoord (Zij werden in de ardennen in België gevonden) en hij schreef dat hij porno keek in de tbs kliniek.

So far so good!

In de te verwachten verontwaardiging die vandaag in de media volgde op de uitzending, blijkt men zich vooral weer druk te maken over het feit dat Koos Hertogs porno kijkt en in de telegraaf Willen PvdA en VVD opheldering over dit feit.
Het is natuurlijk vooral weer VVD-er Fred Teeven, een man die jarenlang als Officier van Justitie onze huidge rechtsspraak heeft helpen vormgeven en die onlangs door Professor Wagenaar nog als een gevaar voor de rechtspraak werd afgeschilderd, die weer een duit in het zakje doet. Lea Bouwmeester (PvdA) doet ook een duit in het zakje.

Je kunt je afvragen wat er nou zo erg aan is dat Koos Hertogs porno kijkt (het ging om gewone legale porno), praktisch 99% van de mannen en een niet onaanzienlijk deel van de vrouwen doen dat. Zou een winkeldief misschien plots geen huis aan huis bladen van de supermarkt mogen kijken omdat hem dat op ‘ideeen kan brengen?

De écht belangrijke issues worden door PvdA en VVD bij monde van Fred Teeven weer over het hoofd gezien:
  1. Hoe kan het dat iemand die levenslange gevangenisstraf krijgt, plots in de TBS zit? Dat is gericht op resocialisatie. Is dit usance, gezien het ook gebeurde bij Cevdet Yilmaz.
  2. Wat was nou precies de rol van Cornelis Stolk, vice president van de Haagse rechtbank?
Stuk voor stuk belangrijker zaken dan het feit of iemand legale porno kijkt in zijn cel.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook