zondag 18 april 2010

Koos Hertogs over Cornelis Stolk

In het kort:
Koos Hertogs pijpt rechter Stolk en mag daarvoor vrijelijk roofovervallen en aanslagen plegen en meisjes vermoorden. Rechter Stolk wordt uit de wind gehouden door Advocaat Generaal Feber die Koos hoogst persoonlijk in zijn cel komt dreigen hem dood te laten maken.
Rechters, Aanklagers en Advocaten weten het allemaal van Stolk en Koos en weten van elkaar dat ze dat weten maar lijden nu allemaal aan een slecht geheugen.
Peter de Vries koos er -begrijpelijk- vanavond voor om Koos Hertogs niet in beeld te brengen maar een acteur te gebruiken.

Het bleek dat rechter Cornelis Stolk (overleden in 2004) Koos H. meermalen geholpen had om uit de gevangenis te komen of er uit te blijven. Hij verlangde wél een wederdienst: orale sex. Ook wisselden de twee kinderporno uit. Sex vond plaats bij Koos thuis op de Zuidwal, Op Stolk's kantoor bij de rechtbank, en ook bij Stolk thuis op de Segbroeklaan.

Als Stolk Koos vrijspreekt van een roofoverval die Koos zélf tegen Stolk bekend heeft, blijft Koos vrij man ipv dat hij 4 jaar (de eis) vastzit (zijn broer kreeg 2 jaar). Twee jaar later vermoordt hij Tialda Visser. Als Stolk gewoon zijn werk had gedaan dan had Tialda nog geleefd. Dat zijn overigens ook de woorden van Koos zelf.

Na zijn eerste moord op Tialda Visser, belde Koos Hertogs zelfs naar Stolk en zei dat hij zich aan wilde geven. Stolk wilde dat niet omdat hij bang is dat de relatie uit zal komen en stuurt Koos naar een bevriend psychiater, onderbuurvrouw Liana Latour, die Koos weer op het rechte pad moet krijgen. Dat helpt niet en binnen korte tijd pleegt Koos twee andere moorden. Uit de reportage blijkt tevens dat deze mevrouw Latour met Stolk getrouwd is geweest. Stok's eerste vrouw pleegde zelfmoord.

Als Koos dan na de laatste moord toch gepakt wordt, regelt Stolk een andere advocaat voor Koos: Mr Duynstee. Zijn toenmalige advocaat -de Jongh Swemers- had namelijk vermoedens over de relatie met Stolk en die bij een eerdere arrestatie voor een zwaar vergrijp, bij de rechter commissaris geuit. (Waarna Koos vrij kwam).

Als Koos uiteindelijk in de Bijlmerbajes zit, verschijnt er een artikel in Panorama waarin gerept wordt van een dagboek van Koos waarin zijn relatie met Stolk ter sprake komt. Hij krijgt daarna bezoek van Mr. Feber, de AG bij de Haagse rechtbank en twee mensen van de BVD. Koos wordt daarbij bedreigt door Feber: "je staat met één been in het graf". Feber zal later toegeven bij Koos in de Bijlmerbajes op bezoek te zijn geweest maar kan zich niet meer herinneren waarvoor. Wél weet hij de Vries te vertellen dat hij toen boos is geworden op Koos, maar kon zich niet meer herinneren waarom dat was.
Koos werd overigens na het bezoek van Feber urenlang uit zijn cel gehaald, die toen werd doorzocht waarbij alle brieven van Stolk die hij nog had meegenomen werden.

Na de eerste uitzending werden er kamervragen gesteld en de minister antwoordde toen dat er een onderzoek was geweest van de rijksrecherche, maar Feber ontkent dit nu dus.

De moeder van Edith Post werd anoniem getipt over de relatie tussen Stolk en Hertogs. Zij gingen destijds bij dezelfde Feber te rade en werden daar onaangenaam te woord gestaan: Zij moesten het laten rusten want het zou de rechtsstaat aantasten.

Uit een brief van Koos H van 30 maart 1983 aan de Rechters Kooten, Rochem en Stolk, aanklagers Schimmel en Feber en advocaten Moskowitz, Duynstee en van Asperen (nu rechter in Amsterdam), waar de Vries de hand op legt blijkt echter dat alle betrokkenen op de hoogte waren

In de brief doet Koos een boekje open tegen alle betrokkenen Duynstee was ook op de hoogte blijkt uit de brief.  Verhoren over Stolk. zo schrijft Koos, zijn niet geverbaliseerd.

Alle betrokkenen weten het dus al 27 jaar

De vraag reist: Had Cornelis Stolk nog andere schandknapen waarvoor hij zaken regelde?
Toch kun je je afvragen wat nu het nut is van deze uitzending anders dan historie schrijven. Koos zit al jaren gevangen, en de overige betrokkenen zijn dood of met pensioen. Niemand wordt er aangepakt.
Fred Teeven was in de studio om verontwaardiging te tonen. Hij gaat  vragen stellen aan minister Hirsch Ballin zegt dat hij het uit zal zoeken en als er al een nietszeggend antwoord komt, dan veranderd er niets. Niemand wordt er gestraft en de Stolks en Febers van nu in het justitiële apparaat mogen ook blijven zitten.

Zie ook:

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook