vrijdag 28 mei 2010

Justitie en politie met de billen bloot in TomPoes zaak

Onvoldoende gekwalificeerd en toegerust. Geen ervaring. Onvoldoende gecoacht. Te weinig kennis en inzicht. Nauwelijks sturing. Vernietigend is het oordeel van een onderzoekscommissie over de wijze waarop regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland en het Openbaar Ministerie in Zutphen de geruchtmakende strafzaak Tompoes hebben aangepakt. Justitie en politie hebben laten zien dat ze op dat moment te licht waren voor het grote werk.

De commissie tekende met betrekking tot de samenstelling van het onderzoeksteam enkele keren de term ‘hobby-bobbies’ op. ”Deel uitmaken van een politieteam vereist professioneel vakmanschap en een bepaalde mate van opsporingsgerichtheid. Dat uitgangspunt heeft volgens sommigen in het Tompoes-onderzoek onder druk gestaan.”

Annelore Roelofs, 'hobby bobby'
Annelore Roelofs
Openbaar ministerie en politie reageerden gisteravond gezamenlijk op de snoeiharde kritiek. Ze beloven beterschap. Korpschef Annelore Roelofs: "Eén van de maatregelen die ons korps neemt, is het bouwen van multi-disciplinaire teams door onder meer recherchekundigen toe te voegen. Ook wordt de sturing op onderzoeken strakker ter hand genomen en wordt geïnvesteerd in het op peil houden van de vakkennis van medewerkers."
Met al die voornemens vraag je je af waarom dat niet eerder is gedaan. Ondanks haar keiharde falen ontvangt hobby bobby Annelore Roelofs naast haar vorstelijke salaris ook nog eens functioneringstoelage van 14.132,98 euro per jaar (onderdeel van een persoonlijke toelage van maar liefst 40K per jaar, bovenop het salaris.).
Roelofs is een typisch product van het diversiteitsbeleid (=positieve discriminatie) van zuipschuit Guusje Nadorst: Het doet er niet toe of je het kunt, als je maar vrouw bent. Roelofs is naast haar falen in de TomPoes zaak ook bekend wegens haar weigering te bevestigen dan wel te ontkennen of 3 politiemannen in haar korps nu wel of niet bij de ‘schrijfproef’ aanwezig zijn geweest in de zaak Ernst Louwes.


Ludo Goossens maalt niet zo om een vervalst procesje verbaaltje
ludo-goossens
Hoofdofficier Ludo Goossens –die een vervalst proces verbaal in deze zaak bagatelliseerde- zegt dat het OM maatregelen heeft getroffen die er voor zorgen dat complexe en grootschalige onderzoeken worden geleid door daartoe speciaal opgeleide en ervaren officieren van justitie. Goh, wat een fantastisch idee, maar vertaalt zich dat niet gewoon in ‘competente mensen’? Waarom werd dat niet eerder gedaan, of bedoelt-ie misschien officieren van justitie die geklungel en vervalsingen beter kunnen verbergen?

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vat de kritiek in een brief aan de Tweede Kamer samen: te weinig betrokkenheid van de parketleiding, gefragmenteerde informatieverstrekking en onvoldoende gekwalificeerde medewerkers. "Het beperkte gezag dat de officier (van justitie, een jaar in dienst bij het OM-red.) uitoefende, deed afbreuk aan de kwaliteit en leiding van het opsporingsonderzoek door de politie."

Advocaten van de verdachten zijn verbijsterd over de resultaten van het onderzoek. Ze willen het rapport eerst goed bestuderen voordat ze reageren.

Het draait allemaal om een grootschalig onderzoek naar de handel in drugs, deelname aan een criminele organisatie en witwassen in de periode 1 juli 2006 tot en met 1 april 2008. De organisatie zou worden geleid door een Apeldoornse familie. Zestien personen werden gedagvaard en uiteindelijk op 7 oktober 2009 allemaal vrijgesproken. De rechtbank kwam in haar vonnis tot de conclusie dat er in het onderzoek sprake is geweest van een opeenstapeling van (vorm)verzuimen, waardoor de waarheidsvinding in het gedrang is gekomen.

Hoewel het Openbaar Ministerie in beroep ging tegen de uitspraak van de rechtbank blijkt tegelijk opdracht te zijn gegeven voor onderzoek hoe het zo vreselijk mis kon gaan. “Om lessen te trekken ter bevordering van de professionaliteit bij zowel het OM als de politie.”

Die les is hard. Van het begin tot het eind is het hopeloos misgegaan. De kwaliteit van de mensen die het onderzoek deden, was volgens de commissie onvoldoende. "Het onderzoeksteam had te kampen met een structureel tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers en medewerkers met opsporingservaring in complexe en meeromvattende recherche-onderzoeken"

De aanbevelingen voor justitie en politie liegen er niet om. Om structuur, kwaliteit en kwantiteit van grote opsporingsonderzoeken te verbeteren, moet bij politie en Openbaar Ministerie meer aandacht komen voor de inrichting van de onderzoeksteams en de opleiding en kwaliteit van de in te zetten medewerkers. Verder moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is, moet de betrokkenheid en kwaliteit van leidinggevenden worden vergroot en moeten officieren van justitie met beperkte ervaring begeleiding krijgen.

Voor het onderzoek sprak de commissie met 25 bij Tompoes betrokken medewerkers van politie en openbaar ministerie.

Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie stelt te begrijpen dat de fouten van het OM breed worden uitgemeten, omdat ze verstrekkende gevolgen kunnen hebben. “Maar is het zonder meer een fout wanneer een verschil van inzicht bestaat over de waardering van bewijs tussen rechter en OM?” Het is volgens hem ook hoe het strafrecht werkt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Jongen (13) probeert 91-jarige vrouw te verkrachten

Een jongen (13) heeft vorig jaar geprobeerd een vrouw (91) te verkrachten in Amsterdam. Hoewel er bloed, DNA en vingerafdrukken zijn gevonden, ontkent de jongen. Zijn vader zegt dat het om een complot gaat.

Het misdrijf gebeurde in de woning van het slachtoffer in een Amsterdams verzorgingstehuis. De jongen greep de vrouw vast, sleurde haar naar het bed en dreigde haar dood te schieten. Vervolgens scheurde hij haar kleding kapot en probeerde haar te verkrachten.

De poging mislukte, maar het slachtoffer liep wel hevige verwondingen op en voelde zich onteerd en vies. De rechtbank boog zich deze maand over de zaak en achtte de poging tot verkrachting bewezen. Desondanks heeft de jongen geen straf gekregen. Rechters willen eerst meer duidelijkheid over de persoonlijkheid en motieven van de verdachte.

Het slachtoffer kende de verdachte al enige tijd. De jongen had al eerder bij haar voor de deur gestaan, waarbij hij haar oneerbare voorstellen had gedaan. Zo zou hij gevraagd hebben of hij de vrouw naakt mocht zien. Dit voorval werd destijds gemeld bij de politie.


De jongen ontkent dat hij de vrouw ooit oneerbare voorstellen heeft gedaan, hij zou die bewuste dag Koranlessen hebben gevolgd in een moskee in het buitenland. Dit alibi wordt echter niet ondersteund.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Hirsch Ballin weigert intrekken verlof

Minister Hirsch Ballin (Justitie) negeert het pleidooi van het Burgercomité tegen Onrecht om het verlof van zware misdadigers tijdens hun gevangenschap af te schaffen.

Volgens de minister zijn de regels rond verlof al voldoende aangescherpt. Dit schrijft Hirsch Ballin in antwoord op de 'brandbrief' die het comité, opgericht door slachtoffers van geweldsmisdrijven, eerder dit jaar aan de minister schreef. Aanleiding vormden verkrachtingen en een moord die recent werden gepleegd door veroordeelde misdadigers tijdens hun verlof (zie beneden). 'Dit is spelen met levens', schreef Joost Eerdmans, die het comité aanvoert. Maar volgens de minister zijn de verlofregels aangescherpt naar aanleiding van de incidenten. Gevangenissen moeten standaard een advies aanvragen bij justitie indien zware criminelen in aanmerking komen voor verlof. Eerdmans noemt de weigering van de minister 'cru, gezien alle commotie'.

Het Burgercomité tegen Onrecht is opgericht door ex-LPF lid Joost Eerdmans. Hoewel het onder de aandacht brengen van belangen van slachtoffers of nabestaanden een loffelijk streven is, zegt of wil het comité soms toch wel domme dingen:
Zo is te lezen op hun website: “Waarom mag de familie van een dader in de rechtszaal vlakbij hun verwante zitten maar moet de familie van slachtoffers en nabestaanden op de tribune zitten? ” dat is pertinent niet waar, er zijn geen speciale regels voor familieleden van de verdachte of van het slachtoffer. Iedere bezoeker zit 'in de zaal'. Er zijn rechtszalen waar niet eens een balkon is, daar zit gewoon een ieder achter de verdachte en zijn raadsman op een 'wie het eerst komt het eerst maalt basis'. Ook zegt het comité: “waarom krijgt een dader in de gevangenis eventuele nieuwe identiteitspapieren aangeboden?” Ook dat is onzin, daders krijgen geen nieuwe identiteitspapieren 'aangeboden'. Het enige identiteitsbewijs dat ze krijgen is als bij vrijlating hun paspoort is verlopen een tijdelijk identiteitsbewijs dat hun in staat stelt de tijd tot de aanvraag van een nieuw paspoort te overbruggen omdat wettelijk gezien elke nederlander een identiteitsbewijs bij zich moet dragen. Als Eerdmans al bedoelt 'een nieuwe identiteit' dat komt in Nederland maar heel sporadisch voor en feitelijk alleen bij kroongetuigen.

Voorts wil het comité een paar onzinnige dingen zoals 'daders verplicht naar foto's van hun slachtoffers laten kijken' Wat een onzin. Daar is geen enkel slachtoffer mee gebaat. Wat wil Eerdmans doen bij misdadigers die dan gewoon hun ogen dichtdoen? Ze met plakband opensperren? Er zijn wellicht ook daders die met plezier naar de foto's van hun slachtoffers kijken: lustmoordenaars bijvoorbeeld. Wellicht dat iemand die veroordeeld is voor kindermisbruik ook graag een setje foto's van zijn slachtoffertjes op zijn cel krijgt om van tijd tot tijd nog eens te bekijken. Op bevel van het Eerdmans comité te vervangen als zij na enige tijd te beduimeld en of aan elkaar geplakt zijn. Misschien zijn er ook wel slachtoffers die het helemaal niet leuk vinden als de dader foto's van hun onder ogen krijgt.

Desalniettemin is het goed dat slachtoffers die zich stuk lopen op justitiële muren hulp krijgen

De 'Brandbrief' noemde de volgende voorbeelden:

  • Rahali K. (41) uit Geleen ontsnapte tijdens een proefverlof en wordt nu verdacht van de moord op José Marie Mullens

  • Een 31-jarige Utrechter verkrachtte begin november 2009 twee vrouwen gedurende zijn verlof. Hij keerde in juni niet terug van zijn proefverlof. Hij zat gevangen voor vrijheidsberoving, verduistering en bedreigingen.

  • Een 34-jarige Enschedeër gijzelde, mishandelde en verkrachtte in april 2009 een vrouw tijdens zijn onbegeleide verlof vanuit de Van der Hoevenkliniek in Utrecht. De politie was – tegen de afspraken in – niet geïnformeerd over het verlof.

  • Voorts noemde de brief Cevdet Yilmaz en Saban Baran

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook