dinsdag 20 april 2010

Justitie leert het nooit | Zaak over om afluisteren

De Hoge Raad heeft vandaag een veroordeling van het gerechtshof in Arnhem vernietigd, omdat er tijdens het proces gebruik is gemaakt van afgeluisterde gesprekken van de advocaat van de verdachte. De verdachte is een man die het hof veroordeelde tot zeven jaar cel voor het op 12 juli 2004 in brand steken van de woning van zijn ex-schoonmoeder Johan Cortus (69) in Arnhem. Door het vuur kwam Johan Cortus om het leven.

De veroordeelde man uit Arnhem vocht zijn veroordeling bij de Hoge Raad aan, vanwege het gebruik van de afgeluisterde gesprekken in zijn zaak. Het afluisteren van gesprekken van zogenoemde 'geheimhouders' zoals een advocaat mag niet in Nederland. Dat belemmert een verdachte in zijn verdediging.

Het gerechtshof in Den Bosch moet de zaak overdoen.

Toen de zaak nog voor de rechtbank moest komen, vermoedde de officier van justitie dat de advocaat in de betreffende telefoongesprekken de getuigenverklaringen probeerde te beïnvloeden die de familieleden nog over het alibi van de verdachte moesten afleggen. Daarom werden destijds de tapverbalen met toestemming van de rechter-commissaris in het strafdossier van de verdachte gevoegd.

De rechtbank vond dat niet goed omdat het om vertrouwelijke gesprekken ging met een advocaat die om die reden vernietigd hadden moeten worden en gaf opdracht de tapverbalen uit het dossier te halen (rechtbank Arnhem, 22.4.2008 LJN  BD0012).

In hoger beroep draaide het hof dat besluit 'in het belang van de waarheidsvinding' weer terug. Het hof betrok vervolgens die gesprekken bij zijn bewijsbeslissingen (hof Arnhem, 16.12.2008, LJN BG7100). De Hoge Raad tikt het hof hier dus nu over op de vingers.

De uitspraak van de Hoge Raad is overigens wel zéér formalistisch en cryptisch. De raad oordeelt dat nadat de rechter commissaris de gesprekken aan het dossier had toegevoegd. de rechtbank ze daar niet uit had mogen verwijderen en geeft het Hof dus gelijk dat zij de gesprekken weer aan het dossier toevoegd, echter, omdat de gesprekken in eerste instantie al vernietigd hadden moeten worden en dus nooit aan het dossier toegevoegd hadden moeten kunnen zijn, oordeelt de Raad dat het Hof ze derhalve niet in haar bewijsbeslissing had mogen betrekken.

Heel dom van politie, justitie en het Hof. Het is heel duidelijk verboden. Dat is in het verleden al vele duidelijk geworden. Ook de Nomads zijn er op vrijgelaten.

De Rechter Commissaris beriep zich in deze op artikel 126aa lid 2 uit de wet op de Strafvordering, waarin staat dat gesprekken met een vertrouwenspersoon die niet onder de vertrouwensrelatie vallen na machtiging door de RC wél aan het dossier kunnen worden toegevoegd en het Hof nam dat over. De Hoge raad echter vindt nu klaarblijkelijk dat dat artikel alleen op gaat als de advocaat zélf verdachte is, en dat was hij niet.

Overigens is de straf van 7 jaar tamelijk laag. Volgens Artikel 157, lid 3 Sr had de man tot 30 jaar of levenslang veroordeeld kunnen worden, ook indien er geen voorbedachte rade tot moord was.

Hij die opzettelijk brand sticht, een ontploffing teweegbrengt of een overstroming veroorzaakt, wordt gestraft:

  1. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is;
  2. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is;
  3. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook